Kurzy Open Access na pôde CVTI SR

Pre odbornú verejnosť CVTI SR otvárame kurz na tému otvoreného prístupu. Uskutoční sa v termíne 26-28/3/2019 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Kurz vychádza z curricula organizácie UNESCO pre knihovníkov a vedeckých pracovníkov. Účastníkom kurz priblíži základy otvoreného prístupu, konkrétne: proces vedeckej komunikácie, história a vývoj, práva a licencie, presadzovanie otvoreného prístupu a dopady otvoreného prístupu na výskum. Účastníci po úspešnom absolvovaní získajú certifikát Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V prípade záujmu kontaktujte silvia.horakova@cvtisr.sk

V CVTI SR sa konal Workshop (nielen) pre Open Access časopisy

Dňa 19.4. 2018 usporiadalo Centrum vedecko-technických informácií SR workshop, na ktorom sa zišli vedeckí pracovníci, knihovníci, ale najmä editori vedeckých časopisov publikujúcich otvoreným prístupom zo slovenských univerzít a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. Počet 96 účastníkov prekonal aj tie najoptimistickejšie očakávania. Cez internet si priamy prenos z prednášok pozrelo ešte ďalších 325 záujemcov. (viac…)