Dátum Zmluva Cena Dodávateľ
29.4.2020 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam WoS €5.628.007,20 Suweco CZ, s.r.o.
13.3.2018 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam – Emerging Source Cit Index + 10 ročný archív €554.544,00 Suweco CZ, s.r.o.
13.3.2018 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam – Citation Connection pre Web of Science + archív €318.864,00 Suweco CZ,s.r.o.
13.3.2018 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam – WoS Raw Custom Data za Slovenskú republiku €424.918,80 Suweco CZ,s.r.o.
13.3.2018 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam – Springer Nature €587.700,00 Suweco CZ,s.r.o.
13.3.2018 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam – InCites Benchmarking & Analytics €93.588,00 Suweco CZ,s.r.o.
3.11.2017 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam – Wiley Online Library €1.037.146,80 Suweco CZ,s.r.o.
3.11.2017 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam – Reaxys €417.558,00 Suweco CZ,s.r.o.
3.11.2017 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam – SciFinder €1.223.642,40 Suweco CZ,s.r.o.
3.11.2017 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam – SpringerLink €768.600,00 Suweco CZ,s.r.o.
3.11.2017 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam – ScienceDirect €2.989.345,20 Suweco CZ,s.r.o.
3.11.2017 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam – ProQuest Central €1.110.899,72 Albertina icome Bratislava, s. r. o.
3.11.2017 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam – Knovel Library €714.987,00 Albertina icome Bratislava, s. r. o.
3.11.2017 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam – ACM Digital Library €244.791,96 Albertina icome Bratislava, s. r. o.
15.6.2017 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam – Scopus €1.987.855,20 Suweco CZ,s.r.o.
30.3.2017 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam – WoS €2.252.730,65 Suweco CZ,s.r.o.