Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
840 05 Bratislava
Tel.: +421 2 69253 190
E-mail: eiz@cvtisr.sk
www.cvtisr.sk