Databáza Knovel je elektronická kolekcia obsahujúca vyše 5.500 referenčných prác, príručiek, zborníkov z konferencií a databáz ťažiskových pre techniku, prírodné a aplikované vedy od viac ako 40-tich medzinárodných vydavateľstiev a odborných spoločností z celého sveta. Kolekcia je priebežne aktualizovaná a dopĺňovaná o nové tituly. Faktografické údaje z niektorých vybraných titulov sú spracované na analytickej úrovni a prispôsobené na použitie so softvérovými nástrojmi vyhľadávacieho prostredia, ktoré umožňujú:

  • vyhľadávať a pracovat‘ so všetkými týmito zdrojmi súčasne ako s jedným informačným zdrojom,
  • prezerať texty alebo vyhľadávať textové a číselné informácie pomocou základných aj pokročilých vyhľadávacích nástrojov,
  • efektívne vyhľadávať a pracovať s číselnými údajmi pomocou interaktívnych tabuliek, grafov a rovníc,
  • využívať prehliadač fázových diagramov, prehliadač obrázkov, konvertor fyzikálnych, matematických a chemických jednotiek, tabul’ky vo formáte MS Excel, periodickú tabuľku prvkov.

 
Tematické zameranie:

• bezpečnosť, hygiena
• biochémia, biológia a biotechnológia
• elektrotechnika a energetika
• chémia a chemické inžinierstvo
• keramika a keramické inžinierstvo
• kovy, hutníctvo a metalurgia
• kozmické, letecké a radarové technológie
• lepidlá, nátery, tesniace hmoty a farby
• liečivá, kozmetika a toaletné potreby
• mechanika a strojné inžinierstvo
• inštalácie
• plasty a guma
• polovodiče a elektronika
• potravinárstvo a potravinárske technológie
• ropný a plynárenský priemysel
• stavebníctvo a stavebné materiály
• textílie
• vedy o zemi
• všeobecné strojárstvo
• všeobecné technické príručky
• životné prostredie, environmentálne


Knovel Support Centre: FAQs, tréningové materiály a videá.

Mobilné zariadenia: Knovel je k dispozíci ako bezplatná mobilná aplikácia https://app.knovel.com fungujúca na platformách Android a iOS.