Čo mám urobiť, keď dostanem pri vstupe do databázy chybové hlásenie?

V prípade, ak do databáz vstupujem cez vzdialený prístup CVTI SR, je potrebné skontrolovať technické požiadavky. Ak napriek kontrole problémy pretrvávajú, je potrebné podrobne opísať problém a napísať na eiz@cvtisr.sk.

V prípade, že do databáz vstupujem cez vzdialený prístup inej akademickej inštitúcie, je potrebné sa obráť na domovskú akademickú knižnicu tej ktorej inštitúcie.

Do kedy máme na Slovensku licencované databázy predplatené?

V rámci národného projektu NISPEZ IV sú na Slovensku prístupy do licencovaných databáz pre akademickú obec zatiaľ zabezpečené do konca roka 2019.

Ktoré licencované databázy ponúkajú plné texty?

Plné texty ponúkajú plnotextové licencované databázy: (ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library (IEL), Knovel Library, ProQuest Central, SpringerLink, SpringerNature, Wiley Online Library, ScienceDirect).

Ostatné typy licencovaných databázy – bibliometrické a bibliografické – ponúkajú len bibliografické údaje o plnotextových dokumentoch. V mnohých prípadoch však tiež aj linku na plný text do natívneho rozhrania plnotextovej databázy. Viac tu.

Ponúkajú všetky licencované databázy vzdialený prístup?

Áno. Vzdialený prístup môžete mať ako používatelia registrovaní v CVTI SR (viac tu) alebo ako používatelia registrovaní v domovskej akademickej knižnici.

V ktorých databázach si môžeme zažiadať o zaradenie našej publikácie?

Ako vydavateľ môžete o zaradenie publikácie žiadať u databáz ProQuest, Web of Science a Scopus.

Máme nekorektný záznam autora alebo publikácie v bibliometrickej databáze Scopus alebo Web of Science. Čo teraz?

O korekcie vlastných záznamov v databáze Scopus môžete žiadať tu.
O korekcie vlastných záznamov databázach Web of Science môžete žiadať tu.