Spoločnosť Association for Computing Machinery (ACM) patrí medzi významné svetové organizácie, poskytujúce informačné zdroje pre profesionálov a študentov v oblasti informačných technológií. Informačné zdroje sprístupňuje prostredníctvom ACM portálu, ktorý umožňuje prístup do ACM Digital Library (obsahuje plné texty spoločnosti ACM) a do Guide to Computing Literature (obsahuje viac ako 750.000 bibliografických záznamov o ACM publikáciách a publikáciách iných vydavateľstiev).


ACM Digital Library Resource Centre: propagačné materiály a tréningové videá.

Mobilné zariadenia: ACM Digital Library je k dispozíci ako bezplatná mobilná aplikácia na platformách Android, iOS a Windows.

Postup:

  1. Prihlásiť sa do ACM DL a vytvoriť si ACM Web Account.
  2. Inštalovať ACM DL aplikáciu na mobilné zariadenie.
  3. Prihlásiť sa do mobilnej aplikácie ACM DL s internetovým heslom.