Bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti.

Web of Science obsahuje 8 hlavných citačných indexov:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE): od 1985 po súčasnosť,
 • Social Sciences Citation Index (SSCI): od 1985 po súčasnosť,
 • Arts and Humanities Citation Index (A&HCI): od 1985 po súčasnosť,
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI): od 2015 po súčasnosť,
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI), ktorý obsahuje dva subindexy:
  • Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S): od 1990 po súčasnosť,
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Sciences&Humanities (CPCI-SSH): od 1990 po súčasnosť.
 • Book Citation Index (BkCI)
 • Current Chemical Reactions (CCR-Expanded): od 1985 po súčasnosť,
 • Index Chemicus (IC): od 1993 po súčasnosť.

Indexy Web of Science Core Collection obsahujú časopisecké tituly, knihy a konferenčné zborníky. Pokrýva 251 predmetových kategórií, od prírodných, technických, lekárskych vied až po umenie a humanitné vedy. Vyhľadávanie v jednotlivých indexoch zadefinujete na hlavnej stránke Web of Science™ Core Collection, v dolnej časti pod linkou “More settings”:

Emerging Sources Citation Index, najnovší z indexov (vznik 2015), vytvára akýsi predstupeň k neskoršej indexácii titulu v ďalších WoS indexoch, ktoré majú pre indexáciu rigoróznejšie kritériá. Citácie z ESCI sú zahrnuté do Web of Science „Times Cited Counts“, no nevykazujú citačný faktor Impact Factor a nie sú zahrnuté do WoS Journal Highly Cited Data databáz.

Conference Proceedings Citation Index poskytuje prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu.

Web of Science Core Collection dnes predstavuje benchmark na hodnotenie vedy na celom svete, slúži na hodnotenie a porovnávanie výsledkov vedeckej publikačnej činnosti na základe transparentných a globálne akceptovaných kritérií. Web of Science Core Collection obsahuje nezávislé tituly, spoločnosť Clarivate Analytics sama nie je vydavateľom.

 

 


Training Portal: propagačné materiály a tréningové videá.

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Databáza Web of Science Core Collection:

Zdroj: https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/