Citačný index knižných titulov – súčasť databázy Web of Science Core Collection. Obsahuje iba vedecké knižné tituly s originálnym vedeckým obsahom, špeciálna pozornosť sa venuje ďalším knižným formátom ako sú dizertácie, kritické biografie, encyklopédie, slovníky apod.

V súčasnosti indexuje knihy od roku 2005, pričom:
• BKCI-S: Book Citation Index – Science, od 2005 – súčasnosť
• BKCI-SSH: Book Citation Index – Social Sciences & Humanities, od 2005 – súčasnosť.

Index vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™ Core Collection, v dolnej časti pod linkou “More settings”:

 


Viac o kritériách pre indexáciu knižného titulu v databáze WoS Core Collection

Training Portal: školiace materiály a tréningové videá.

Platforma Web of Science:

Zdroj: https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/introduction