SciFinder predstavuje najväčšiu kolekciu informácií venovaných chémii a súvisiacim vedám. Je kľúčovou abstraktovou a patentovou databázou v oblasti chémie, farmácie a lekárstva. Okrem časopisov databáza SciFinder zahŕňa patenty, klinické štúdie, dizertácie apod. Vydavateľom je Chemical Abstracts Service (CAS), divízia American Chemical Society.

SciFinder obsahuje:

Informácie o jednotlivých chemických látkach:

 • Chemická štruktúra
 • Chemické názvy
 • CAS registračné číslo
 • Chemické vlastnosti
 • Komerčná dostupnosť
 • Informácie o regulácii
Informácie o chemických reakciách:

 • Schémy
 • Postupy experimentov
 • Podmienky
 • Výťažky
 • Roztoky
 • Katalyzátor
 • Komerčná dostupnosť chemických látok s priamymi linkami na web stránky popredných producentov a dodávateľov


SciFinderVIAC INFORMÁCIÍ