Spoločnosť Springer je popredný vydavateľ vedeckej, technickej a medicínskej literatúry, ktorý dodáva akademickej obci, vedeckým inštitúciám a jednotlivým oddeleniam výskumu a vývoja kvalitný vedecký obsah. Prostredníctvom SpringerLink sprístupňuje svoje elektronické časopisy, knižné série, knihy, referenčné práce a online archívy. Platforma tiež sprístupňuje časopisecké tituly vydavateľstva Palgrave Macmillan.

Tematické zameranie:

• Architektúra a urbanizmus
• Astronómia
• Biológia
• Biochémia
• Biotechnológie
• Doprava
• Drevárstvo a lesníctvo
• Ekonómia
• Obchod
• Elektronika a elektrotechnika
• Energetika
• Fyzika
• Geografia a geológia
• Humanitné vedy
• Hydrológia
• Hutníctvo a metalurgia
• Chémia
• Chemické inžinierstvo
• Informačná veda
• Legislatíva
• Matematika
• Materiály
• Medicína
• Počítače
• Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
• Vzdelávanie a spoločenské vedy
• Stavebníctvo
• Strojárstvo
• Telekomunikácie
• Životné prostredie


SpringerLink Resource Centre: školiace materiály a tréningové videá.

Mobilné zariadenia: SpringerLink je dostupný na mobilných zariadeniach so systémom iOS a Android bez nutnosti inštalovania akejkoľvek aplikácie.