ScienceDirect je plnotextová multidisciplinárna vedecká databáza od spoločnosti Elsevier. Obsahuje články z recenzovaných časopisov, konferenčné zborníky a elektronické knihy z medicíny, techniky, prírodných vied, ekonomiky i spoločenských vied. Prostredníctvom vyhľadávania obrázkov je možné priamo prehľadávať grafy, tabuľky, videá a fotky. Databáza ponúka tiež import do referenčného manažéra Mendeley. Databáza ScienceDirect je priamo prepojená s databázou Scopus.

Tematické zameranie:

• Biochémia, genetika a molekulárna biochémia
• Ekonómia, ekonometria a financie
• Energia
• Farmakológia, toxikológia a farmaceutické vedy
• Fyzika a astronómia
• Chémia
• Chemické inžinierstvo
• Imunológia a mikrobiológia
• Inžinierstvo/strojárstvo
• Matematika
• Medicína a stomatológia
• Obchod, manažment a účtovníctvo
• Ošetrovateľstvo a starostlivosť o zdravie
• Počítačová veda
• Poľnohospodárske a biologické vedy
• Psychológia
• Spoločenské vedy
• Veda o materiáloch
• Vedy o Zemi a o planétach
• Vedy o životnom prostredí
• Veterinárna veda a veterinárna medicína


ScienceDirect Resource Library: školiace materiály a tréningové videá.

Mobilné zariadenia: ScienceDirect podporuje prístup z mobilných zariadení, používateľ si však v rámci inštitúcie musí vybaviť vzdialený prístup k databázam.