23.03.2020: COVID-19 a vzdialený prístup do databáz

V súvislosti s epidémiou COVID-19 vydavatelia elektronických informačných zdrojov poskytujú informácie ohľadom vzdialeného prístupu do svojich databáz:


27.01.2020: Zoznam trvalo prístupných elektronických kníh z vydavateľstva Springer

Od januára 2020 nastala zmena v prístupe ku kolekciám el. kníh z vydavateľstva Springer. Aktuálny zoznam titulov trvalo prístupných elektronických kníh tu:


18.02.2019: Prístup do databázy ProQuest Central v rámci projektu NISPEZ 4

Prístup do databázy ProQuest Central v roku 2019 na Slovensku v rámci projektu NISPEZ 4 nebol z finančných dôvodov obnovený.


02.05.2018: Ako vyjednávajú ceny predplatného k vedeckým databázam zahraničné akademické inštitúcie?

Aktuálne informácie o vyjednávaní predplatného k databázam od inštitúcií z celého sveta nájdete na stránke organizácie SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) na BIG DEAL CANCELLATION TRACKING.


20.04.2018: Kurzy Open Access na pôde CVTI SR

Pre odbornú verejnosť CVTI SR otvárame kurz na tému otvoreného prístupu. Uskutoční sa v termíne 26-28/3/2019 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Kurz vychádza z curricula organizácie UNESCO pre knihovníkov a vedeckých pracovníkov. Účastníkom kurz priblíži základy