18.02.2019: Prístup do databázy ProQuest Central v rámci projektu NISPEZ 4

Prístup do databázy ProQuest Central v roku 2019 na Slovensku v rámci projektu NISPEZ 4 nebol z finančných dôvodov obnovený.


02.05.2018: Ako vyjednávajú ceny predplatného k vedeckým databázam zahraničné akademické inštitúcie?

Aktuálne informácie o vyjednávaní predplatného k databázam od inštitúcií z celého sveta nájdete na stránke organizácie SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) na BIG DEAL CANCELLATION TRACKING.


20.04.2018: Kurzy Open Access na pôde CVTI SR

Pre odbornú verejnosť CVTI SR otvárame kurz na tému otvoreného prístupu. Uskutoční sa v termíne 26-28/3/2019 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Kurz vychádza z curricula organizácie UNESCO pre knihovníkov a vedeckých pracovníkov. Účastníkom kurz priblíži základy


20.04.2018: V CVTI SR sa konal Workshop (nielen) pre Open Access časopisy

Dňa 19.4. 2018 usporiadalo Centrum vedecko-technických informácií SR workshop, na ktorom sa zišli vedeckí pracovníci, knihovníci, ale najmä editori vedeckých časopisov publikujúcich otvoreným prístupom zo slovenských univerzít a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. Počet 96 účastníkov prekonal aj tie najoptimistickejšie


18.04.2018: Francúzske univerzity rušia predplatné časopisov Springer

Francúzske výskumné organizácie a univerzity zrušili svoje predplatné na online časopisov vydavateľstva Springer kvôli nepriechodným vyjednávaniam o poplatkoch medzi vydavateľom a Couperin.org – národným konzorciom zastupujúcim viac ako 250 akademických inštitúcií vo Francúzsku.