Pre odbornú verejnosť CVTI SR otvárame kurz na tému otvoreného prístupu. Uskutoční sa v termíne 26-28/3/2019 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Kurz vychádza z curricula organizácie UNESCO pre knihovníkov a vedeckých pracovníkov. Účastníkom kurz priblíži základy otvoreného prístupu, konkrétne: proces vedeckej komunikácie, história a vývoj, práva a licencie, presadzovanie otvoreného prístupu a dopady otvoreného prístupu na výskum. Účastníci po úspešnom absolvovaní získajú certifikát Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V prípade záujmu kontaktujte silvia.horakova@cvtisr.sk

Kurzy Open Access na pôde CVTI SR