Dňa 19.4. 2018 usporiadalo Centrum vedecko-technických informácií SR workshop, na ktorom sa zišli vedeckí pracovníci, knihovníci, ale najmä editori vedeckých časopisov publikujúcich otvoreným prístupom zo slovenských univerzít a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. Počet 96 účastníkov prekonal aj tie najoptimistickejšie očakávania. Cez internet si priamy prenos z prednášok pozrelo ešte ďalších 325 záujemcov.

Jeff Clovis, zástupca Clarivate Analytics, vysvetli prítomným mechanizmus posudzovania časopisov pre Web of Science, ktorý aj ilustroval na príklade niekoľkých slovenských časopisov. Silvia Horáková z CVTI SR priblížila projekt OpenAIRE. Ľubica Jedličková z knižnice Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre otvorila diskusiu o praktických aspektoch zavádzania otvoreného prístupu v akademickom prostredí na Slovensku a Lukáš Hleba z Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, časopisu vydávaného na SPU, sa podelil o svoj editorský príbeh. O teórii a praxi prideľovania identifikátorov DOI, dôležitých pre vyhľadateľnosť vedeckých článkov, hovorila Michaela Mikušková z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. O licenciách Creative Commons, ktoré zjednodušujú autorsko-právny aspekt otvoreného publikovania, mala prednášať Zuzana Adamová z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Kvôli neodkladným povinnostiam sa ospravedlnila, poskytla však svoju prezentáciu.
Popoludní mohli účastníci prediskutovať svoje otázky s prednášajúcimi v neformálnej atmosfére Open Café.

Dostupný je záznam z podujatia (na spustenie treba aktuálnu verziu Adobe Flash Playera):
1. časť: https://archive.tp.cvtisr.sk?29947809
2. časť: https://archive.tp.cvtisr.sk?31115638
3. časť: https://archive.tp.cvtisr.sk?31146019

Prezentácie jednotlivých rečníkov sú k dispozícii na stránke Workshopu.

V budúcnosti chystá CVTI SR ďalšie podobné stretnutia, kde plánuje privítať napríklad zástupcov Scopusu, DOAJ (Directory of Open Access Journals) a ďalších, ktorí by mohli slovenskej akademickej obci priniesť zaujímavé informácie.

V CVTI SR sa konal Workshop (nielen) pre Open Access časopisy