Reaxys je rozsiahla databáza štruktúr, fyzikálno-chemických vlastností, biologických, farmakologických, ekologických informácií a reakcií týkajúcich sa organických zlúčenín. V súčasnosti zahŕňa vyše 1 000000 abstraktov odborných článkov. Poskytuje prístup k vyhľadávaniu štruktúrnych vzorcoch, chemických zlúčenín, chemických reakcií a bibliografických údajov. Pomáha rýchlo a efektívne nájsť experimentálne údaje pre konkrétnu zlúčeninu alebo reakciu z rozdielnych zdrojov.

Súčasťou vyhľadávania sú aj bibliografické odkazy na publikované články s prepojením na tituly nachádzajúce sa v databázach Scopus a ScienceDirect.

Tematické zameranie:
• organická, anorganická chémia
• environmentálna chémia
• lekárska chémia
• prírodné vedy
• analytická a fyzikálna chémia
• materiálová chémia
• biochémia


Reaxys Learning & Support Centre: školiace materiály a tréningové videá.

Mobilné zariadenia: K dispozícii je bezplatná mobilná aplikácia Reaxys Reaction Flash: prehľad vyše 600 chemických reakcií.