Aktuálne informácie o vyjednávaní predplatného k databázam od inštitúcií z celého sveta nájdete na stránke organizácie SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) na BIG DEAL CANCELLATION TRACKING.

Ako vyjednávajú ceny predplatného k vedeckým databázam zahraničné akademické inštitúcie?