Prístup do databázy ProQuest Central v roku 2019 na Slovensku v rámci projektu NISPEZ 4 nebol z finančných dôvodov obnovený.

Prístup do databázy ProQuest Central v rámci projektu NISPEZ 4