V súvislosti s epidémiou COVID-19 vydavatelia elektronických informačných zdrojov poskytujú informácie ohľadom vzdialeného prístupu do svojich databáz:

  • Elsevier (ScienceDirect, SCOPUS): How can I set up remote access for my users? (link)

 

  • IEEE: Guidance on managing your institutional account with IEEE Xplore (link)
COVID-19 a vzdialený prístup do databáz