V rámci národného projektu NISPEZ IV sú na Slovensku prístupy do licencovaných databáz pre akademickú obec zatiaľ zabezpečené do konca roka 2019.

Do kedy máme na Slovensku licencované databázy predplatené?