Plné texty ponúkajú plnotextové licencované databázy: (ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library (IEL), Knovel Library, ProQuest Central, SpringerLink, SpringerNature, Wiley Online Library, ScienceDirect).

Ostatné typy licencovaných databázy – bibliometrické a bibliografické – ponúkajú len bibliografické údaje o plnotextových dokumentoch. V mnohých prípadoch však tiež aj linku na plný text do natívneho rozhrania plnotextovej databázy. Viac tu.

Ktoré licencované databázy ponúkajú plné texty?