V prípade, ak do databáz vstupujem cez vzdialený prístup CVTI SR, je potrebné skontrolovať technické požiadavky. Ak napriek kontrole problémy pretrvávajú, je potrebné podrobne opísať problém a napísať na eiz@cvtisr.sk.

V prípade, že do databáz vstupujem cez vzdialený prístup inej akademickej inštitúcie, je potrebné sa obráť na domovskú akademickú knižnicu tej ktorej inštitúcie.

Čo mám urobiť, keď dostanem pri vstupe do databázy chybové hlásenie?