Nemecké akademické inštitúcie vytvorili konzorcium DEAL na vyjednanie celoštátnej licencie s holandským vydavateľským gigantom Elsevier. V priebehu roka 2017 hľadali kolektívnu dohodu, ktorá by väčšine vedcov v Nemecku umožnila plný online prístup k približne 2500 časopisom za približne polovicu ceny, ktorú jednotlivé knižnice zaplatili v minulosti.

Rozhovory sa však rozpadli a do konca roka 2017 nebola dohodnutá žiadna dohoda. Elsevier v súčasnosti hovorí, že umožní vedcom v krajine prístup do svojich časopisov s platbami bez zmluvy, kým sa nedosiahne národnej dohody alebo sa neuzavrie takmer 200 individuálnych zmlúv.

Viac: https://www.nature.com/articles/d41586-018-00093-7

Nemecko vs. Elsevier: univerzity získavajú dočasný prístup k vedeckým časopisom aj po odmietnutí platiť poplatky