Ako vydavateľ môžete o zaradenie publikácie žiadať u databáz ProQuest, Web of Science a Scopus.

V ktorých databázach si môžeme zažiadať o zaradenie našej publikácie?