BCI je samostatná databáza dostupná na platforme Web of Science. Pokrýva tradičné biologické odbory ako je botanika, zoológia a mikrobiológia, ako aj multidisciplinárne odbory ako je biochémia, biomedicína, biotechnológie alebo ekológia. Sleduje obsahy vedeckých časopisov, zborníkov z konferencií, kníh a patentov. BCI využíva MeSH klasifikáciu.

Index vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database:

 


Training Portal: propagačné materiály a tréningové videá.

Platforma Web of Science:

Zdroj: https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/introduction