Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
81104 Bratislava
Tel.: +421 2 69253 190
www.cvtisr.sk